top of page

Teambuilding Salsa & Bachata

Teambuilding Salsa of Bachata

Samen leren Salsa of Bachata dansen is 'de' manier om communicatie, samenwerking en vertrouwen binnen een organisatie een boost te geven!

Wij doen dat door een aantal spelelementen in deze teambuilding te verwerken, waardoor het vertrouwen tussen de collega's versterkt.

Slimmer verbinden

Door samen Salsa of Bachata te dansen, leer je elkaar volgen, elkaar leiden en leer je om je communicatie skills op een geheel andere wijze in praktijk te brengen. Dansen is dus niet alleen hartstikke leuk maar ook erg leerzaam voor op je werk. Je gaat elkaar beter leren kennen en vertrouwen. En dat zijn ingrediënten die de onderlinge samenwerking met je collega's gaan verbeteren.

Op die manier is de activiteit leuk, maar leer je er evengoed iets van. De resultaten van de dansworkshop zullen op de werkvloer terug te zien zijn. Medewerkers hebben elkaar beter leren kennen, hebben meer vertrouwen in zichzelf en in elkaar en beschikken zo over een betere onderlinge samenwerking. En dat komt de gehele organisatie op zijn beurt ten goede.

Salsa of Bachata dans en -muziek worden gebruikt als basis voor de teambuilding, echter in de praktijk gaat het om veel meer dan alleen om dansen. Een oefening is bijvoorbeeld, het tegenover elkaar staan en ervaren hoe de één leiding geeft en de ander volgt, om vervolgens van rol en/of partner te wisselen en deze ervaringen te delen. Op deze manier wordt het leiding geven en krijgen op een totaal andere wijze belicht dan op de werkvloer. Je hoeft dus niet te kunnen dansen en iedereen van jong tot oud kan meedoen.

Inhoud van een workshop:

- Introductie van de dans

- Leer de basis van de dans

- Leiding geven en leiding ontvangen

- Samenwerking

- Lichaamstaal

- Elkaar beter begrijpen en aan leren voelen

- Bevorderen van een positieve groeps-sfeer

- Stimuleren van creativiteit

Er is geen danservaring nodig, iedereen kan dansen leren.

Een teambuilding Salsa of Bachata is gegarandeerd een groot succes en er wordt nog jaren over gesproken.

bottom of page