Download de app

Vanaf heden zijn de filmpjes terug te vinden in de app van Expo Sport Media. 

Download de app:

-Android app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dividis.expo

-IOS app: https://apps.apple.com/app/id1543139912

En vraag toegang bij de betreffende lesgroep.